foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

 

patronat: GREENTECH ENERGY SYSTEMS POLSKA

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego. Jeśli chcesz uzyskać umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem oraz konserwacją i naprawą instalacji urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, poznać najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze, przygotujemy Cię do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.Zgodnie z prognozami Ministerstwa Rolnictwa związanymi z energetyką odnawialną zakłada się, że do roku 2035 może powstać nawet 200 tyś. nowych miejsc pracy.

Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; symbol: 311930

zawód przyszłości !!!

Coraz więcej inwestycji związanych z OZE sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem o pewnej przyszłości.

Już dzisiaj specjaliści OZE są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

   

FOTOWOLTAIKAźródło zdjęć

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE - ogrzewanie wody i pomieszczeń

źródło zdjęć: http://www.instalacjebudowlane.net/kolektory-sloneczne/http://kolektorysloneczne.mojglos.pl/

 

 

WIATRAKI PRĄDOTWÓRCZE

źródło zdjęć: http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23100/wiatraki11a.jpeg; http:/www.nettg.pl

  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Jest nowym kierunek kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.

W szczególności będą oni przygotowani do:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej,
 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej,
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej,
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych,
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

 

Możliwość podjęcia pracy:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • w elektrowniach,
 • w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami
 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • w ramach własnej działalności gospodarczej

 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej