foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

 

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego - Powiat Słupski
"Zdolni z Pomorza"

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) - w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej".

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):

 • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
 • informatycznych,
 • umiejętności uczenia się,
 • społecznych,
 • inicjatywności i przedsiębiorczości. 

W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

 


REKRUTACJA 2019/2020

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku rozpoczyna rekrutację uzupełniającą do projektu ZDOLNI Z POMORZA.
 
W roku szkolnym 2019/2020 wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VII) i ponadgimnazjalnych uzdolnieni w dziedzinie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych . O zakwalifikowaniu ucznia do projektu będzie decydować:
 
 • złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w ZSA w Słupsku, ul. Szczecińska 36 (przez pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pedagoga lub psychologa, rodzica lub opiekuna prawnego, inną osobę pełnoletnią, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia w zakresie ww. przedmiotów),
 • opinia psychologiczno-pedagogiczna,
 • wynik testu uzdolnień kierunkowych lub ocena prezentacji
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:
 

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym:

 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne,
 • spotkania i warsztaty autorskie,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.
 
3. akademickich form wsparcia:
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.
Ważne terminy:

do 6.06.2019 r. – składanie wniosków, arkuszy nominacji oraz oświadczeń (w załączeniu),
czerwiec – sierpień 2019 r.  – indywidualne badania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
początek września 2019 r.  – test uzdolnień kierunkowych uczniów, praca nad projektami (pod opieką nauczyciela ZSA),
do 30.09.2019 r. – przygotowanie list uczniów zakwalifikowanych oraz list rezerwowych.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Uczniowie zakwalifikowani do projektu Zdolni z Pomorza-powiat słupski:

1. Bednarczyk Amelia SP (VIII) Mat8
2. Bogdziewicz Michał SP (VII) Mat7
3. Chromińska Daria SP (VII) Mat7
4. Dymianiuk Julia SP (VIII) Mat8
5. Jańczak Maksymilian SP (VII) Mat7
6. Jaśkiewicz Julia SP (VII) Mat7
7. Jaworski Ewaryst SP (VII) Mat7
8. Jończyk Zuzanna SP (VII) Mat7
9. Kostrubiec Jakub SP (VII) Mat7
10. Kurczyn Aleksandra PG (I) Mat1
11. Laskowski Paweł SP (VII) Mat7
12. Owarzany Kinga SP (VII) Mat7
13. Płonka Marcel PG (IV) Mat4
14. Puchała Maksymilian SP (VII) Mat7
15. Wiśniewski Wojciech SP (VII) Biol7
16. Wojtaszek Paulina SP (VII) Mat7
17. Wolikowski Filip SP (VII) Inf7
18. Wysocka Adriana PG (III) Mat2
19. Zaborowski Artur SP (VII) Mat7


Lista rezerwowa:

1. Kowal Hanna SP (VII)
2. Madurajska Nikola SP (VII)
3. Roguski Mariusz PG (III)
4. Rymuszka Konrad PG (III)
5. Szostak Kornelia PG (I)
6. Wietrzyńska Joanna PG (I)
7. Wietrzyńska Magdalena PG (II)
8. Wołyński Mieszko PG (III)

STYPENDIA 2019/2020

Wypełnione wnioski o stypendia prosimy składać do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.