foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Kwalifikacje w zawodzie:

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Baza dydaktyczna:

 • posiadamy profesjonalną pracownię architektury krajobrazu wyposażoną w:
 • duże, wygodne stoły do kreślenia projektów techniką ręczną
 • sprzęt geodezyjny (niwelator, łaty geodezyjne, tyczki, węgielnice, busole, taśmy geodezyjne) niezbędny do wykonywania pomiarów terenowych potrzebnych w pracy architekta krajobrazu
 • duże tereny zieloni do nauki i ćwiczeń z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, inwentaryzacji oraz pomiarów geodezyjnych
 • szklarnie dydaktyczne do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu produkcji i pielęgnacji roślin ozdobnych
 • tereny zieleni z bogatą szatą roślinną do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania, pielęgnacji i zastosowania roślin 

Charakterystyka kierunku: 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
 • uczniowie mają możliwość zdobycia kwalifikacji rolniczych uprawniających do zakupu ziemi rolnej

Praca: 

Absolwenci szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu mogą podejmować pracę w: 

 • pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz szkółkarskich i ogrodniczych
 • jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów zielonych
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż , w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

patronat: GOSPODARSTWO OGRODNICZE BARBARA KOTERSKA, OBI