foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
PIERWSZY W MIEŚCIE !!!

 • przygotowuje surowce do produkcji żywności
 • wytwarza produkty
 • magazynuje żywność
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych. Użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego może podejmować pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego (cukiernie, mleczarnie, piekarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, zakłady rybne, zakłady mięsne) i na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego.

Nauka w szkole w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego trwa 3 lata. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne.

 

Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, uprawiać warzywa, a także hodować kwiaty oraz zakładać sady. Kończąc Zasadniczą Szkołę Zawodową zdobędziesz podstawowe kwalifikacje w zakresie:

 • uprawy warzyw gruntowych i pod osłonami,
 • uprawy roślin doniczkowych, rabatowych i balkonowych,
 • prowadzenia sadów i jagodników.

Absolwenci szkoły w zawodzie ogrodnik mogą podejmować pracę w:

 • profesjonalnych gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych,
 • kwiaciarniach,
 • centrach ogrodniczych,
 • ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni.

Absolwenci mogą prowadzić indywidualne gospodarstwa ogrodnicze.

Kwalifikacja zawodowa:

R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji R.18. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł technika ogrodnika.

W programie nauka obsługi i prowadzenia ciągnika rolniczego oraz możliwość zdobycia kwalifikacji rolniczych!

W tej klasie mogą również pobierać naukę uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy pragną zdobyć zawód umożliwiający im w przyszłości samodzielne funkcjonowanie.

KUCHARZ

Czas trwania nauki: 3 lata

W ramach zawodu uczeń zdobywa kwalifikacje:

T.6.  Sporządzanie potraw i napojów.

Absolwent:

 • Pozna zasady sporządzania potraw i napojów,
 • Nauczy się trudnej sztuki dekorowania i podawania potraw i napojów,
 • Pozna potrawy kuchni polskiej i kuchni innych narodów,
 • Dowie się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację) i jak być w tym lepszy od konkurencji,
 • Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie
 • Nauczy się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania potraw i napojów,
 • Dowie się, jak wykorzystywać przepisy kulinarne,

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK:

 • szkoła gwarantuje miejsce zajęć praktycznych- zajęcia odbywają się  w warsztatach szkolnych przy ZSA i w Centrum Kształcenia Praktycznego

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • zakłady gastronomiczne typu otwartego: np. restauracje, bary, jadłodajnie, puby, kawiarnie, zakłady cateringowe, drobne punkty gastronomiczne
 • zakłady gastronomiczne typu zamkniętego: np. stołówki przedszkolne, szkolne, szpitalne, wojskowe, sanatoryjne, wczasowe

Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację T.15 ‘Organizacja żywienia i usług gastronomicznych’  i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,