foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Witamy Na Stronie Konkursu Robotyki – RobotS


Zapraszamy na VI Konkurs Robotyki RobotS, który odbędzie się 14 maja 2020 roku. Patronat nad konkursem objęli, Słupski Inkubator Technologiczny, i ogólnopolski blog FORBOT.pl. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Partnerami konkursu są Photon Entertainment sp. z o.o., Roboludek.pl

Konkurs polega na zbudowaniu z zestawu: LEGO® Mindstorms RCX, NXT lub EV3, Lego WeDo®, Lego BOOST® Lego Spike® lub przy użyciu innych platform (np. na podzespołach Arduino czy Abilix), własnej konstrukcji robota oraz zaprogramowaniu go do wykonywania określonych zadań. W przypadku konkurencji Photon Coding, zaprogramowania robota Photon do wykonywania określonych czynności.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:

 • promowanie nauki STEAM,
 • propagowanie nauki zasad algorytmiki i programowania,
 • rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów,
 • stymulowanie aktywności dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie umiejętności konstruowania i myślenia przestrzennego,
 • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych w rozwijaniu ich zainteresowań,
 • wzmacnianie umiejętności efektywnej współpracy w grupie,
 • możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy technicznej i inżynierskiej,
 • stwarzanie nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą,
 • propagowanie zasad fair play,
 • i wiele wiele innych;


wszelkie informację będą dostępne również na stronie FACEBOOK


HARMONOGRAM ZAWODÓW – dostępny od 30 kwietnia 2020


LISTA ZAWODNIKÓW – dostępna dwa tygodnie przed konkursem

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW - otwarta od 1 marca 2020

zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku

 

REGULAMIN KONKURSU

Uwaga: obowiązuje najnowszy regulamin opublikowany na stronie.

W tym roku zawodnicy będą rywalizować w 8 konkurencjach:

 

DLA WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

Konkurencja 1   LEGO LineFollower
Konkurencja 2   LineFollower
Konkurencja 3   LEGO Sumo
Konkurencja 4   MiniSumo
Konkurencja 5   LEGO MiniSumo

DLA KLAS I-IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Konkurencja 1   JuniorBot
Konkurencja 2   JuniorDragster
Konkurencja 3   Photon Coding

 

 

 PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY