foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

W dniach 15,17,18,19,23,24 kwietnia 2024  nasza szkoła uczestniczyła w kolejnej edycji realizowanego w roku szkolnym 2023/2024 ogólnopolskiego programu edukacyjnego „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ”.

Prelekcje, których tematem był "Pracownik w świetlne prawa pracy", przeprowadzone zostały przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Oddział w Słupsku, panią Wioletę Cypara,

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich kierunków branży gastronomicznej, informatycznej, architektury krajobrazu, ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, analityka, geodezji, młodzież z klasy drugiej architektury krajobrazu i ochrony środowiska oraz klas pierwszych kierunków geodezji, energetyki odnawialnej, żywienia i usług gastronomicznych.

Celem programu jest propagowanie wśród uczniów niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy. Adresaci programu, czyli uczniowie oraz studenci będą mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy w podstawowych zagadnieniach prawa pracy takich jak: podstawy prawne nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie za pracę, ochrona pracy pracowników młodocianych, uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. Ważne jest również kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy. W tym zakresie uczestnicy są zapoznawani z wybranymi przez nauczycieli regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja programu przebiega we współpracy Państwowej Inspekcji Pracy ze szkołami ponadpodstawowymi oraz uczelniami wyższymi.

Koordynator szkolny Barbara Adamkiewicz