foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Dyrekcja Zespołu Szkół Agrotechnicznych od wielu lat współpracuje z SPMZOZ w Słupsku w ramach projektu "Zdrowie Mama i Ja". Edukator profilaktyki zdrowotnej Mariusz Modrzewski realizuje zajęcia w formie paneli edukacyjnych z zakresu różnych typów zagrożeń XXI wieku, które mogą dotyczyć uczniów szkoły. We wrześniu zrealizowane były zajęcia dla 6 klas pierwszych (180 uczniów) z zakresu profilaktyki uzależnień "Mocarz i inni... - dopalacze".
W październiku i listopadzie realizowane są zajęcia w 7 klasach drugich (200 uczniów) „Zagrożenia współczesnego świata – handel ludźmi i zagrożenia sieci internetowych”.
Planujemy również zajęcia z zakresu „Profilaktyki HIV” oraz „Internet blaski i cienie”. Spotkania edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.
Koordynatorem realizowanego projektu na terenie szkoły jest pielęgniarka Grażyna Stępień.