bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku jest ogólnodostępnym serwisem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Agrotechnicznych im. W.Reymonta w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 36, tel. 598456448
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Monika Zieleniewska, IOD, II piętro, pokój 229, tel. (59) 8418-557, e-mail: mzieleniewska@powiat.slupsk.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie , art.6, ust 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty przetwarzające zarządzające BIP, podmioty przetwarzające zapewniające hosting BIP
  5. okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa Opublikował: Szymon Burak
Publikacja dnia: 15.03.2022
Wytworzył: Szymon Burak
Dokument z dnia: 01.05.2016
Dokument oglądany razy: 113 789