bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole

 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Zespole Szkół Agrotechnicznych

 • 19.03.2013 - kontrola Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Ewaluacja zewnętrzna w zakresie obszarów Efekty i Zarządzanie
 • 18.12.2014 - kontrola Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • 22.09.2015 - kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 • 29.09.2015 - kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 • 06.10.2015 - kontrola Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • 12.02.2016 - kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • 20.04.2016 - kontrola Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • 22.04.2016 - kontrola opracowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja w 2015 roku
 • 30.08.2016 - kontrola sposobu realizacji zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w 2015 roku
 • 14.12.2016 - kontrola w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku w zakresie organizacji pracy placówki oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
 • 28.04.2017 - kontrola w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron zawierających umowy zgodnie z Uchwałą nr 159/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2016 oraz rodzaju wpłat gotówkowych dokonywanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego.
 • 29.06.2017 - kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, wydanych pismem SPO-III.1711.2.2016 z dnia 12 października 2016 r.
 • 06.09.2017 - kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski pokontrolne do wglądu w dokumentacji szkolnej w sekretariacie Zespołu Szkół AgrotechnicznychOpublikował: Michał Gargas
Publikacja dnia: 09.09.2017
Podpisał: Michał Gargas
Dokument z dnia: 01.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 810